Tọa đàm 20/11 năm học 2023-2024

Tọa đàm 20/11 năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Hội Nghị công chức viên năm học 2023 – 2024

Hội Nghị công chức viên năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
TRung thu cho em

TRung thu cho em

Lượt xem:

[...]
Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023

Lễ Tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1-vhumL-H7Af5Ddx4Aex3zaxES3QkJ5nT/view?usp=sharing [...]
Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023

Lễ tổng kết năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/1-vhumL-H7Af5Ddx4Aex3zaxES3QkJ5nT/view?usp=sharing [...]
LQVT: Tách gộp nhóm có 10 đối tượng

LQVT: Tách gộp nhóm có 10 đối tượng

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1TWD-SqElp6E-qXWQCu6eSVRHkBfx2g3M/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Phân loại rác thải

Phân loại rác thải

Lượt xem:

https://docs.google.com/presentation/d/1nUPLgu0gLS21vmJeLI2M0c7zMXBBBlyb/edit?usp=sharing&ouid=106791864222893609031&rtpof=true&sd=true [...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »