Bảo vệ: Vườn rau của trường mẫu giáo Hoa Sim 2023-2024(Từ một vùng cằn cỗi, đã được bàn tay của các “Thiên thần” tạo nên một miếng đất màu mỡ. Gia đình là tế bào của xã hội, nền tảng của mỗi quốc gia và chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần, đồng thời cũng là kim chỉ nam để tránh những nhận thức lệch lạc từ phía phụ huynh trong việc giáo dục trẻ.Nhà trường là môi trường giáo dục chuyên nghiệp, không chỉ phát triển về kiến thức mà còn phải truyền tải cho trẻ những giá trị chuẩn mục của xã hội để trở thành chủ nhân tương lai, những con người tri thức thật sự có đời sống tinh thần phong phú bên cạnh cuộc sống gia đình

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: